grafika
jmeno
CZ UK DE
úvod
životopis média programy nástroje partneři
kontakty/odkazy

Programy
Na této stránce najdete nabízené služby: koncertní programy, přednášky a semináře o staré hudbě,
nástrojích, tabulaturách a jejich transkripcích, interpretaci staré hudby na moderní kytaře.
Armonías para Guitarra (renesanční a barokní kytara, vihuela, theorba) 
Foto s theorbou Koncertní program zahrnuje klíčové skladby renesanční
a barokní literatury pro dobové kytary a vihuelu a je
doplněn virtuózní hudbou na theorbu. Všechny skladby
hraje interpret z dobových materiálů a program provází
slovem - zajímavostmi o nástrojích, autorech i skladbách.

Koncert je sestaven z děl těchto skladatelů pro vihuelu:
Enríquez de Valderrábano (c. 1500 - 1557), Luis de Narváez
(1527 - 1549),
Alonso Mudarra (c. 1510 - 1580)
pro renesanční kytaru: 
Giullaume Morlaye (c. 1510 - 1558),
Alonso Mudarra, Adrian Le Roy (c. 1520 - 1598)
pro barokní kytaru: 
Ludovico Roncalli (c. 1654 - 1713),
Giovanni Battista Granata (c. 1620 - 1687), Santiago
de Murcia (1673 - 1739),
Gaspar Sanz (1640 - 1710),
Francesco Corbetta (c. 1615 - 1681), Robest de Visée
(c. 1655 - 1732/33),
Nicola Matteis (c. 1650 - po 1714),
Jan Antonín Losy (c. 1650 - 1721)
a pro theorbu: Alessandro Piccinini (1566 - c. 1638),
Girolamo Kapsperger (c. 1580 - 1651,)Bellerofonte
Castaldi (c. 1581 - 1649),
Robest de Visée
ruka-nahoru
Souvenir Romantique (romantické kytary)
Foto s romantikou Tento koncertní program je zaměřen výhradně na hudbu
z období raného romantismu, kdy kytara prožívala
období největší slávy a popularity. I
nterpret rozezní
až 200 let staré původní nástroje, které překvapí silou
a kvalitou zvuku. Koncertní program je doplněn také
mluveným slovem - zajímavostmi a informacemi
o historických kytarách, hudbě a interpretační praxi
ve zlatém věku tohoto nástroje.


Koncert je sestaven z děl těchto skladatelů:
Fernadno Sor (1778 - 1839)
Mauro Giuliani  (1781 - 1826)
Luigi Legnani (1790 - 1877)
Johann Strauss (1804 - 1849)
Napoléon Coste (1805 - 1868)
Johann Kaspar Mertz (1806 - 1856)

případně českých skladatelů:
Josef Matějka (1773 - 1830)
František Max Kníže (1784 - 1840)
ruka-nahoru
Přednášky a semináře na téma kytarová renesanční a barokní hudba 
Tabulatury Přednáška je věnována období, kdy vznikají první
nástroje kytarového typu. Jejím cílem je přiblížit
nejen tyto nástroje, techniku hry a zápis hudby,
ale také nalézt inspiraci a přesahy do současnosti.
Na přednášce zazní ukázky v podání přednášejícího.

Témata:
- konstrukce a ostrunění 
- tabulatura, její typy, přednosti, nedostatky
- kytarová transkripce, práce editora
- technika hry na dobové nástroje a aplikace
některých prvků techniky na moderní kytaru
- rozdíly v interpretaci staré hudby na dobové
nástroje a na moderní kytaru
- osobnosti (skladatelé, interpreti, nástrojáři)
ruka-nahoru
Přednášky a semináře na téma romantická kytarová hudba (1. polovina 19. století)
Eva Přednáška je věnována zlatému věku klasické
kytary: ranému romantismu. V tomto období
zažívá kytara největší rozkvět v dějinách. Cílem
přednášky je příblížit toto období a nalézt
inspirace pro současnou kytaru. Samozřejmostí
jsou hudební ukázky a možnost seznámit se
s původními nástroji.

Témata:
- konstrukce a ostrunění 
- notový zápis, prstoklady 
- kytarové školy a jejich využití v součanosti
- technika hry na romantickou kytaru jako
inspirace pro moderní kytaru
- osobnosti (skladatelé, interpreti, nástrojáři)

ruka-nahoru